SZKOLENIE: Eksmisje w spółdzielniach mieszkaniowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu  4 czerwca 2024 roku. w godz. 9:00-12:00 w trybie online.

Ramowy program szkolenia:

1. Procedura eksmisyjna i egzekucyjna – jak wygląda i o czym należy pamiętać?

·         Eksmisja – wszczęcie postępowania, procedura, podstawy prawne; narzędzia, jakich może użyć spółdzielnia

·         Od czego zacząć postępowanie eksmisyjne? Jakie wnioski i pozwy kieruje się do sądu?

·         Pozew o eksmisję

·         Postępowanie egzekucyjne i jego etapy

·         Terminy w jakich należy dokonać eksmisji

·         Orzeczenie o przydziale lokalu socjalnego

·         Asysta policji przy eksmisji

·         Ugoda z dłużnikiem

·         Przyczyny eksmisji

2. Trudności, które mogą pojawić się podczas procedury eksmisyjnej.

·         Wyrok bez przydzielenia lokalu socjalnego

·         Dłużnik nie odbiera korespondencji, a dług wciąż rośnie – jakie są metody kontaktu z taką osobą

·         Jak postępować, gdy nie ma kontaktu z osobą, która otrzymała wyrok eksmisji?

·         Jak postępować z osobą niepełnosprawną?

·         Nieobecność osób w mieszkaniach i rosnące zaległości - jakie działania można podjąć?

·         Jak rozmawiać z agresywnymi mieszkańcami? W jaki sposób przekazywać informacje o ewentualnej eksmisji? Jak reagować na pierwsze przypadki zaległości z płatnościami?

·         Co w przypadku, gdy ktoś wygrywa przetarg na licytacji mieszkania, a jest ono nadal zamieszkałe?

·         Jak sprawdzić, czy osobom przysługuje prawo do lokalu socjalnego?

·         Lokal socjalny, a noclegownia

·         Zwłoka Gminy z wydaniem lokalu socjalnego

3. Współpraca na linii spółdzielnia-komornik i spółdzielnia-kurator. Jakie prawa, obowiązki i uprawnienia mają obie strony?

·         Współpraca na linii spółdzielnia - kurator. Jakie kompetencje mają obie strony i w jakich przypadkach muszą podjąć współpracę?

·         W jakich okolicznościach trzeba kontaktować się z kuratorem, a w jakich z komornikiem? Na jakim etapie postępowania są oni niezbędni?

·         Jakie narzędzia posiada kurator, komornik a jakie spółdzielnia mieszkaniowa?

·         Jakie dokumenty trzeba przygotować dla komornika i kuratora?

·         Ślusarz – kiedy należy wynająć?

·         Czy jest możliwe przeprowadzenie postępowania spadkowego bez udziału komornika?

4. Jakie działania spółdzielnia musi podjąć po wykonanej eksmisji?

·         Gdzie przechowywać rzeczy po opróżnieniu mieszkania?

·         Ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na opróżnienie lokalu i kto powinien to robić? Czy konieczne jest wynajęcie firmy przeprowadzkowej? Kto ponosi koszty transportu rzeczy?

·         Co zrobić z rzeczami, gdy dłużnik nie chce ich zabrać?

·         Jak uchronić się od przypadków gdy np. rzeczy dłużnika zostały przeniesione z mieszkania, a on oskarża spółdzielnię i komornika, że zginęły mu cenne przedmioty?

·         Od jakiej wysokości zadłużenia można licytować mieszkanie?

·         Dochodzenie kosztów poniesionych w egzekucji przez spółdzielnię 

 

Osoba prowadząca szkolenia

mgr BARTOSZ KRYNICKI – mgr prawa. Ukończył aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Warszawie oraz uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego. Pracował w działach windykacji i egzekucji wielu spółek oraz kancelariach komorniczych. Obecnie na stałe pracuje jako ekspert ds. restrukturyzacji i windykacji w LM PAY S.A. jak również współpracuje z kancelarią Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie. 

 

Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia poprzez online formularz:  https://forms.gle/1nbREVsib5Mkw2mR6

Należne wpłaty w kwocie:

370,-zł/os. + 23% VAT  od spółdzielni zrzeszonych w ZRSM RP

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w ZRSM RP

prosimy wnosić do dnia 03.06.2024 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Szkolenie online 04.06.2024r.)

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej opłaty.

   

SZKOLENIE: Budowa schronów w Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych - nowe obowiązki dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych w świetle projektowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych. 

Szkolenie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 roku. w godz. 10:00-14:00 w trybie online.

Ramowy program szkolenia:

1. Umiejscowienie nowych obowiązków w działalności Spółdzielni Mieszkaniowych.
2. Umiejscowienie nowych obowiązków w działalności Wspólnot Mieszkaniowych.
3. Projektowanie, budowa, utrzymanie oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budowli ochronnych, a także wiązanych z nimi urządzeń budowlanych.
4. Pojęcie budowli ochronnej a pojęcie schronu.
5. Kategorie budowli ochronnych.
6. Wymagania bezpieczeństwa dla budowli ochronnych.
7. Miejsca ukrycia - wykorzystanie.
8. Wprowadzenie stanu nadzywaczajnego a obowiązek konsultacji ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi / Wspólnotami Mieszkaniowymi.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników.
10. Dyskusja i podsumowanie szkolenia.

 

Osoba prowadząca szkolenia

Prof. ucz. dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, wieloletni praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy - Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Spółdzielczego z siedzibą w Luksemburgu (IUS COOPERATIVUM). Wspólnik największej Kancelarii w Polsce z kilkunastoosobowym zespołem prawnym, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych i obsługującej w ramach stałej umowy o obsługę prawną kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych oraz kluczowe organizacje zrzeszające spółdzielnie w Polsce. Więcej na : https://dercpalka.pl

 

Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia poprzez online formularz:  https://forms.gle/7ebs2qx8YPFCh3E88

Należne wpłaty w kwocie:

370,-zł/os. + 23% VAT  od spółdzielni zrzeszonych w ZRSM RP

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w ZRSM RP

prosimy wnosić do dnia 14.06.2024 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Szkolenie online 17.06.2024r.)

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej opłaty.

   

SZKOLENIE: Uregulowania prawne od 1 lipca 2024 roku mające na celu ochronę mieszkańców przed wysokimi cenami paliw i energii. 

 Zmiany w mechanizmach osłonowych mieszkańców przed wysokimi cenami energii i paliw wprowadzone  ustawą o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Szkolenie odbędzie się w dniu  11 czerwca 2024 roku. w godz. 9:00-12:00 w trybie online.

Ramowy program szkolenia:

1.      Ochrona odbiorców ciepła systemowego  od 1 lipca 2024 roku- zmiany w ustawie  z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. z 2023, poz. 1772 ze zm.) w tym:

 

-  obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w tym spółdzielni eksploatujących kotłownie własne  w zakresie wdrażania znowelizowanego  mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła,

 

-  obowiązki zarządców budynków wielolokalowych zasilanych w ciepło systemowe w zakresie realizacji zapisów ustawy.

 

2.       Ochrona odbiorców paliwa gazowego od 1 lipca 2024 roku– zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024, poz.303 ze zm. ):

 

- zasady ochrony odbiorców uprawnionych,

- źródła ciepła gazowe stanowiące własność spółdzielni.

 

3.      Ochrona odbiorców energii elektrycznej od 1 lipca 2024 roku  zmiany w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023, poz. 1704 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku  oraz 2024 roku (Dz. U. 2024, poz. 190).

 

 

4.      Bon energetyczny  - zasady i tryb przyznawania.

 

Osoba prowadząca szkolenia

mgr inż. Ewa Janik - główny specjalista ds. technicznych  ZRSM RP w Warszawie.

 

Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia poprzez online formularz:  https://forms.gle/9JhYUuD5MJgbBSam7

Należne wpłaty w kwocie:

370,-zł/os. + 23% VAT  od spółdzielni zrzeszonych w ZRSM RP

420,-zł/os. + 23% VAT od spółdzielni niezrzeszonych w ZRSM RP

prosimy wnosić do dnia 10.06.2024 r. na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w PeKaO SA, nr: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: Szkolenie online 11.06.2024r.)

Dokonanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie będzie podstawą do zwrotu wpłaconej opłaty.

   

SZKOLENIE podnoszące kwalifikacje zawodowe  lustratorów (15 godz.).

Szkolenie odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2024 r.  w trybie online
Ramowy program szkolenia:
 Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 1. Organy samorządowe spółdzielni, ich kompetencje w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowych.
 3. Zarządzanie nieruchomościami – uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne oraz rozliczenia finansowe z użytkownikami lokali.
 1. Problemy związane z technicznym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 2. Zasady i efektywność gospodarki finansowej w spółdzielni mieszkaniowej, sprawozdawczość finansowa.
 3. Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej .
 4. Ochrona danych osobowych w Spółdzielni oraz w  procesie lustracji.
 5. Tryb uwzględniania w badaniach lustracyjnych skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.   
Koszt szkolenia wynosi:
 600 zł + 23% VAT  -  materiały przekazane w formie elektronicznej,
 690 zł + 23% VAT  -  materiały przekazane w formie papierowej
Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać w terminie do 25 października 2024r. na  adres e-mail: szkolenia@zrsmrp.com.pl
Należność za szkolenie prosimy wnieść do dnia 30 października 2024 r. na rachunek bankowy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w  PeKaO SA, numer: 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894  (tytuł wpłaty: szkolenie online  4-5.11.2024r. )
Przed szkoleniem Związek przekaże harmonogram zajęć oraz instrukcję dotyczącą sposobu logowania.
Udział w szkoleniu stanowi wypełnienie  obowiązku określonego  § 5 ust. 3 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 19.12.2018 r. w sprawie: kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora

Zachęcamy do organizowanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych szkoleń stacjonarnych dla Rad Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych.

Temat: Szkolenie dla RN Spółdzielni Mieszkaniowych, uwzględniające możliwość prowadzenia przez SM działalaności jako obywatelska społeczność energetyczna w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@zrsmrp.com.pl
Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniiwej - uprawnienia i odpowiedzialność - aspekty praktyczne - szkolenie dla członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych
 1. Rada Nadzorcza jako jeden z organów SM.
 2. Kompetencje Rady Nadzorczej SM a możliwość ich delegowania do Walnego Zgromadzenia.
 3. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej SM w świetle art. 35 par. 4[1]-4[4] ustawy - Prawo spółdzielcze /możliwość zwołania posiedzenia, zarządzenia głosowania na piśmie albo w trybie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na żądanie jednego członka Rady Nadzorczej/.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 90a tarczy antykryzysowej /ustawowe przedłużenie trwania kadencji rady nadzorczej, gdy jej kadencja upłynęła w okresie trwania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego/.
 5. Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 42 ustawy uchylającej tarczę antykryzysową /Nowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej od 7 września 2022 r./.
 6. Zakaz łączenia funkcji członka Rady Nadzorczej SM z innymi funkcjami oraz zakazy uczestnictwa w Radzie.
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej SM. 
 8. Odpowiedzialność prawna członków Rady Nadzorczej SM za decyzje podejmowane w trakcie trwania jej kadencji. 
 9. Aktualne zmiany w przepisach prawa istotne dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Prowadzący : dr Piotr Pałka, radca prawny."