Zjazd założycielski Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odbył się 7 listopada 1992 r. Uczestniczyło w nim 89 spółdzielni. Wpisu ZRSM RP do rejestru sądowego dokonano 16 grudnia 1992 roku, a z dniem 1 lutego 1993 r. rozpoczęło działalność Biuro ZRSM RP.

Celem ZRSM RP jest zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom mieszkaniowym pomocy w ich działalności statutowej.

Dla osiągnięcia tego celu ZRSM RP:

  • prowadzi badania lustracyjne spółdzielni mieszkaniowych,
  • reprezentuje interesy zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej,
  • opracowuje i rozpowszechnia materiały instruktażowe dla spółdzielni w sprawach prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych, prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą,
  • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi.

W dniu 1 lipca 2014 r. przedstawiciele 13 związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie mieszkaniowe z terenu całego kraju, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy dla potrzeb spółdzielczości mieszkaniowej. Zdecydowano również, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP będzie reprezentował środowisko spółdzielczości mieszkaniowej wobec organów Państwa i administracji publicznej.

Obecnie ZRSM RP zrzesza blisko 500 spółdzielni mieszkaniowych z terenu wszystkich województw. Spółdzielnie zrzeszone w Związku posiadają w swoim zarządzie ok. 1,0 mln mieszkań, co sytuuje Związek jako największą organizację spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Załączniki