W dniach 8 - 9 lutego 2024 r. obradował w Warszawie VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zjazd dokonał oceny działalności ZRSM RP w okresie między VII a VIII Krajowym Zjazdem Związku. Zjazd udzielił absolutorium członkom Zarządu oraz udzielił skwitowania Radzie Nadzorczej ZRSM RP oraz dokonał wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Zjazd podjął następujące uchwały:

  • uchwała w sprawie kierunków działalności Związku,
  • uchwała w sprawie zmiany statutu Związku,
  • uchwała w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z ustaleń lustracji Związku za lata 2016 – 2018 i 2019-2022 oraz sposobu ich realizacji,
  • uchwała w sprawie wysokości składek zrzeszonych organizacji na działalność Związku, 
  • uchwała w sprawie ustanowienia nagrody im. Stanisława Wojciechowskiego " Zasłużony dla spółdzielczości mieszkaniowej".