Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej jako: RODO).

  1. administrator danych osobowych: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (dalej jako: ZRSMRP) z siedzibą w Warszawie (00-013), ul. Jasna 1;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych ZRSM RP to: derc@dercpalka.pl
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, pytania, w celu zatrudnienia, rekrutacji, jak również w celu weryfikacji przekazywanych danych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b i c RODO;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  5. osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)