UJEDNOLICONY TEKST USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 r.

O  SPÓŁDZIELNIACH  MIESZKANIOWYCH