Oferta pracy w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych  RP na stanowisku:

Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych


Sprawdź szczegóły oferty

Informacja o Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Działalność ZRSM RP prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem ZRSM RP.

ZRSM RP pomaga zrzeszonym spółdzielniom w realizacji ich zadań statutowych w formie:

  • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i technicznych
  • merytorycznego programowania szkoleń dla pracowników i działaczy spółdzielni mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii ułatwiających obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

Cele statutowe

Główne zadania Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP to:
Home

Prowadzenie badań lustracyjnych

Działalność lustracyjna stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego ZRSM RP, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. ZRSM RP prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.
Home

Świadczenie pomocy doradczej

Doradzamy naszym członkom oraz spółdzielniom niezrzeszonym w kwestiach związanych z bieżąca działalnością spółdzielczą, organizujemy konsultacje i warsztaty, wspieramy w kwestiach prawnych i statutowych.
Home

Reprezentowanie interesów spółdzielni

Reprezentujemy zrzeszone spółdzielnie mieszkaniowe w kontaktach z organami władzy i administracji państwowej. Przygotowujemy i przedstawiamy wnioski oraz postulaty dotyczące spraw związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółdzielni.
Home

Prowadzenie szkoleń

Pracownicy biura ZRSM RP organizują i przeprowadzają szkolenia instruktażowe dla członków organów samorządowych oraz przedstawicieli lustrowanych spółdzielni. Podczas szkoleń przekazywana jest zarówno wiedza prawna i teoretyczna, ale kładziemy też duży nacisk na zagadnienia praktyczne.