Wspieramy
spółdzielczość mieszkaniową
od 1992 r.Dołącz do nas


Dowiedz się więcej

Działalność ZRSM RP prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem ZRSM RP

ZRSM RP pomaga zrzeszonym spółdzielniom w realizacji ich zadań statutowych w formie:

  • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i technicznych
  • merytorycznego programowania szkoleń dla pracowników i działaczy spółdzielni mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii ułatwiających obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

Cele statutowe

Główne zadania Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP to:
Home

Prowadzenie badań lustracyjnych

Działalność lustracyjna stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego ZRSM RP, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. ZRSM RP prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.
Home

Świadczenie pomocy doradczej

Doradzamy naszym członkom oraz spółdzielniom niezrzeszonym w kwestiach związanych z bieżąca działalnością spółdzielczą, organizujemy konsultacje i warsztaty, wspieramy w kwestiach prawnych i statutowych.
Home

Reprezentowanie interesów spółdzielni

Reprezentujemy zrzeszone spółdzielnie mieszkaniowe w kontaktach z organami władzy i administracji państwowej. Przygotowujemy i przedstawiamy wnioski oraz postulaty dotyczące spraw związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółdzielni.
Home

Prowadzenie szkoleń

Pracownicy biura ZRSM RP organizują i przeprowadzają szkolenia instruktażowe dla członków organów samorządowych oraz przedstawicieli lustrowanych spółdzielni. Podczas szkoleń przekazywana jest zarówno wiedza prawna i teoretyczna, ale kładziemy też duży nacisk na zagadnienia praktyczne.