WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ZRSM RP

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP jest bardzo aktywny na forum spółdzielczych organizacji międzynarodowych.

Jesteśmy  zrzeszeni w Europejskim Komitecie Koordynacyjnym Budownictwa Społecznego CECODHAS oraz należymy do struktur ICA – Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Związek w wyniku realizowanej współpracy z organizacjami międzynarodowymi uzyskał wsparcie MZS Cooperatives Europe CECODHAS i zrzeszonych w nich organizacji z wielu państw europejskich w przeciwstawianiu się procedowanymi w Sejmie RP inicjatywami zmian legislacyjnych, które są wysoce niekorzystne dla polskiej spółdzielczości.

Związek podjął szereg działań na forum międzynarodowym zmierzających ku poprawie niekorzystnych procesów legislacyjnych dotyczących polskiej spółdzielczości, a w szczególności spółdzielczości mieszkaniowej. Miedzy innymi Związek wystąpił z apelem o wprowadzenie do porządku obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia Cooperatives Europe obradującego w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. w Warszawie dyskusji nad podjęciem  uchwały w sprawie interwencji Cooperatives Europe dotyczącej sprzeciwu dla tworzenia niekorzystnej i dyskryminującej spółdzielczość legislacji w polskim parlamencie. Uchwała została podjęta.

Ponadto Związek wystąpił z apelem do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, oraz do Komisarza Unii  Europejskiej o włączenie i doprecyzowanie definicji legalnej spółdzielni w prawie podstawowym jak i pochodnym Unii Europejskiej.