Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

uwzględniając potrzebę udzielania pomocy Radom Nadzorczym w prawidłowym wywiązywaniu się z powierzonych funkcji w świetle znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, organizuje  w terminie 27-30 września 2017r w Zakopanem kurs specjalistyczny na temat: „Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej”

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Usytuowanie organów samorządowych w strukturze spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Zakres działania i funkcje organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 4. Funkcje kontrolno-nadzorcze i normatywne rady nadzorczej.
 5. Struktura i uprawnienia zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Ustanawianie praw do lokali.
 7. Wygaszanie praw do lokali.
 8. Rozliczenia spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wygasłych praw.
 9. Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni.
 10. Wyjście spod reżimu spółdzielczego.
 11. Zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej: prawa właścicieli, zakres uprawnień spółdzielni (organów).
 12. Zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowej. Fundusz remontowy spółdzielni.

Rozliczenia finansowe spółdzielni mieszkaniowej z członkami spółdzielni i osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Terminy wnoszenia opłat, zmiana ich wysokości, podwyższanie opłat, ewidencje związane z opłatami w świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 1. Udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Inicjatywy ustawodawcze oraz działania interwencyjne z przebiegu prac Sejmowej Komisji.
 3. ustaw spółdzielczych.

Kurs obejmować będzie 18 godzin dydaktycznych. Zajęcia na kursie prowadzą:

– Prezes Zarządu ZRSM RP – dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jórdeczka

– Pracownicy Biura ZRSM RP:  Ewa Michalska, Edyta Tkaczyk i Wojciech Smołkowski.

Na kurs zapraszamy członków rad nadzorczych i członków zarządów spółdzielni. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących w/w tematyki drogą e-mailową lub faxem do biura Związku.

WARUNKI  ORGANIZACYJNO-FINANSOWE KURSU  SPECJALISTYCZNEGO  DLA  DZIAŁACZY  RAD  NADZORCZYCH I CZŁONKÓW  ZARZĄDÓW  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWYCH

Kurs odbędzie się w Zakopanem w dniach 27-30 września 2017 r w Zespole Pensjonatów „ANTAŁÓWKA”, ul. Wierchowa 2 . Pełna opłata za udział (dydaktyka, hotel oraz obsługa gastronomiczna) w kursie dla jednej osoby:

– reprezentującej spółdzielnię zrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1650,00 (w tym VAT)

– reprezentującej spółdzielnię niezrzeszoną w ZRSM RP, (Warszawa ul. Jasna 1) wynosi 1750,00 (w tym VAT)

O uczestnictwie w kursie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych faxem: 22-596-43-27      lub    e-mailem: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Do dnia 15 września 2017 należy dokonać pełnej opłaty za kurs na konto : Bank PeKaO SA  61 1240 6292 1111 0010 4635 4894

Na przelewie prosimy o dopisek: kurs 27-30.09 2017 r.

Uczestnicy kursu zakwaterowani będą w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA” w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w dniu 27 września br. o godz. 15.30. Pobyt Państwa w Pensjonacie „Antałówka” rozpocznie się obiadem w dniu 27 września br w godz. 13.00-15.00 i zakończy się obiadem w dniu 30 września br o godz. 12.00.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że dniach 27,28 i 29 września br wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych.

UWAGA: Uczestnicy tego kursu posiadający Licencję Zarządy Nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury (do końca 2013 r.), proszeni są o nadesłanie kopii tej licencji do Biura Związku do dnia 8 września br. Na tej podstawie, po zakończeniu kursu osoby te będą mogły uzyskać Certyfikat Kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadawany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi HOUSING EUROPE i ICA HOUSING.

(Osoby, które takiego Certyfikatu jeszcze nie posiadają).

Uczestnicy kursu, którzy nie uzyskają Certyfikatu Kompetencji Zarządcy Nieruchomości otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż możliwy jest przyjazd osób towarzyszących, o przyjeździe których należy poinformować biuro Związku. Koszty pobytu osób towarzyszących (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa uczestnik kursu bezpośrednio w Pensjonacie „ANTAŁÓWKA”. Dodatkowo w cenie  pobytu hotel oferuje nieodpłatne korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU (baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, dzika rzeka, basen zewnętrzny – termalny).

POBIERZ ZGŁOSZENIE