17 maja, 2022

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej w spółdzielniach mieszkaniowych wraz z opracowaniem zagadnień dotyczących działalności organów spółdzielni mieszkaniowych w dobie Covid-19

Nakładem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP została wydana publikacja autorstwa Wojciecha Smołkowskiego, byłego pracownika ZRSM RP, dotycząca najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w spółdzielniach […]
3 marca, 2022

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wybranego orzecznictwa

ZRSM RP oferuje publikację „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wybranego orzecznictwa Sądów Powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądów Administracyjnych” pod redakcją dr. Jerzego Jankowskiego. […]
2 lutego, 2022

Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej. Zamknięcie roku 2021

Pomocna w pracy służb finansowo-księgowych każdej spółdzielni mieszkaniowej. Ułatwiająca poprawne sporządzenie bilansu oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w powiązaniu […]
14 stycznia, 2022

Zakładowy Plan Kont dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Stan prawny na 01.01.2020

Publikacja niezbędna w pracy Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i pracowników służb finansowych, może być wykorzystana w każdej spółdzielni mieszkaniowej. Korzystanie w pracy z Zakładowego Planu Kont […]
14 stycznia, 2022

Społeczeństwo obywatelskie we współczesnych realiach spółdzielni mieszkaniowych

ZWIĄZEK  REWIZYJNY  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH  RP oferuje publikację autorstwa dr. Jerzego Jankowskiego p.t.: Społeczeństwo obywatelskie we współczesnych realiach spółdzielni mieszkaniowych Wokół spółdzielczości mieszkaniowej od lat narosło wiele krzywdzących […]
12 stycznia, 2022

Gospodarka Spółdzielni Mieszkaniowej. Praktyczny poradnik, wydanie III

Książka jest materiałem pomocniczym w pracy służb ekonomiczno–finansowych spółdzielni mieszkaniowych, prowadzących działalność statutową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalność gospodarczą oraz polecana radom nadzorczym jako […]
11 stycznia, 2022

Przewodnik po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych

Uwzględniając potrzebę wdrożenia przez spółdzielnie mieszkaniowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z […]