W dniach 6–7 listopada 2017 r. obradował w Warszawie VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zjazd dokonał oceny działalności ZRSM RP w okresie między VI a VII Krajowym Zjazdem Związku. Zjazd udzielił absolutorium członkom Zarządu oraz udzielił skwitowania Radzie Nadzorczej ZRSM RP.

Zjazd podjął następujące uchwały:

  • uchwała w sprawie kierunków działalności Związku,
  • uchwała w sprawie zmiany statutu Związku,
  • uchwała w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z ustaleń lustracji Związku za lata 2012 – 2015 oraz sposobu ich realizacji,
  • uchwała w sprawie wysokości składek zrzeszonych organizacji na działalność Związku. Zjazd dokonał wyboru członków Rady Nadzorczej.