ul. Jasna 1
00-013 WARSZAWA
tel./fax 22 827 29 87 lub 22 827 69 31 zespół lustracji: tel./fax 22 828 65 23
e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl
Nr konta:
Pekao S.A. Oddział Warszawa
61 1240 6292 1111 0010 4635 4894
NIP 525-001-10-07

Godziny pracy biura:

poniedziałek – czwartek – 730 – 1530

piątek – 730 – 1300