WARUNKI  PRENUMERATY  na rok  2017

Przewidujemy wydanie 12 numerów „Informacji i Komunikatów” Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w roku 2017.

Wszystkie spółdzielnie będące członkami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP lub mające podpisane  umowy o współpracy z naszym Związkiem będą otrzymywać nieodpłatnie po  1 egzemplarzu każdego numeru „IK”. Natomiast za prenumeratę każdego następnego egzemplarza obowiązuje opłata brutto w kwocie 315 zł za cały rok (w tym 5% VAT)

 Spółdzielnie mieszkaniowe nie zrzeszone w Związku mogą otrzymywać „I.K.” jedynie w drodze prenumeraty rocznej. Cena 1 kompletu numerów rocznie wynosi 315 zł (w tym 5% VAT) Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao S.A. w Warszawie nr 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 z  zaznaczeniem  na  przelewie  „INFORMACJE I KOMUNIKATY 2017”

Pobierz zamówienie

INFORMACJE I KOMUNIKATY – styczeń 2017 – pobierz plikStrona 1 z 3123