WARUNKI  PRENUMERATY  na rok  2018

Przewidujemy wydanie 12 numerów „Informacji i Komunikatów” Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w roku 2018. Wszystkie spółdzielnie będące członkami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP lub mające podpisane  umowy o współpracy z naszym Związkiem będą otrzymywać nieodpłatnie po  1 egzemplarzu każdego numeru „IK”. Natomiast za prenumeratę każdego następnego egzemplarza obowiązuje opłata brutto w kwocie 315 zł za cały rok (w tym 5% VAT). Spółdzielnie mieszkaniowe nie zrzeszone w Związku mogą otrzymywać „I.K.” jedynie w drodze prenumeraty rocznej. Cena 1 kompletu numerów rocznie wynosi 315 zł (w tym 5% VAT)Zamówienia prosimy kierować na adres Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, pocztą zwykłą, faksem: fax: 22-596-43-27   lub  pocztą elektroniczną: zrsmrp@zrsmrp.com.pl Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Banku Pekao S.A. w Warszawie nr 61 1240 6292 1111 0010 4635 4894 z  zaznaczeniem  na  przelewie  „INFORMACJE I KOMUNIKATY 2018”

Prenumerata IK 2018 – POBIERZ ZAMÓWIENIE

ROK 2018

INFORMACJE I KOMUNIKATY – październik 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – wrzesień 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – Lipiec sierpień 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – czerwiec 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – maj 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – kwiecień 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – marzec 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – luty 2018 – pobierz plik

INFORMACJE I KOMUNIKATY – styczeń 2018 – pobierz plik

 

 Strona 1 z 3123