Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zamierza wydać kalendarz na rok 2019 w formie książkowej z logo Związku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie zamówienia określającego ilość egzemplarzy w terminie do 12 października br.

Cena jednego egzemplarza wynosi 50 zł. + 23% VAT.

Zamówienia prosimy przesyłać na adres e-mail Związku: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Jerzy Jankowski

Prezes Zarządu

Promocja programu społecznego budownictwa czynszowego

Konferencja z dnia 20.03.2018 r.

Obejrzyj relację

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zaprasza do udziału w II edycji:

Ogólnopolskiego  Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br.

 REGULAMIN KONKURSU III edycja        KARTA ZGŁOSZENIA

ZRSMRP_Stat

 

INFORMACJA O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Działalność Związku prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem Związku.

Głównymi zadaniami Związku jest:

  • prowadzenie badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, przedstawianie tym organom wniosków i postulatów dotyczących działalności spółdzielni,
  • świadczenie spółdzielniom i ich członkom pomocy konsultacyjnej i doradczej,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Działalność lustracyjna Związku stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego Związku, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. Związek prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

Badania lustracyjne Związku łączyły się z:

  • instruktażem dla członków organów samorządowych i służb lustrowanych spółdzielni udzielanym w trakcie czynności lustracyjnych przez lustratorów -najczęściej po konsultacji z pracownikami biura Związku,
  • rozpatrywaniem skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

  • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
  • dostarczaniu spółdzielniom poradników i materiałów pomocniczych ułatwiających tworzenie ich wewnętrznego systemu normatywnego oraz podejmowanie decyzji  organizacyjnych i gospodarczych,
  • merytorycznego programowania szkolenia dla pracowników i działaczy spółdzielni   mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii   ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

blokispoldzielczosc_zatwierdzone_krzywe_bez_logo 7536