Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie wniosku ZRSM RP z dnia 10.12.2018 r. na temat kryterium członkostwa w stosowaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 22.02.2019 r.  – pobierz plik

 Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 08.03.2019 r. – pobierz plik

Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.2019 r. – pobierz plik

 

 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zaprasza do udziału w IV edycji:

Ogólnopolskiego  Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca br.

Pismo – Komkurs im. dr R. Jajszczyka 

Regulamin konkursu – IV edycja         Karta Uczestnictwa

ZRSMRP_Stat

 

INFORMACJA O ZWIĄZKU REWIZYJNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Działalność Związku prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawo spółdzielcze oraz statutem Związku.

Głównymi zadaniami Związku jest:

  • prowadzenie badań lustracyjnych spółdzielni mieszkaniowych,
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, przedstawianie tym organom wniosków i postulatów dotyczących działalności spółdzielni,
  • świadczenie spółdzielniom i ich członkom pomocy konsultacyjnej i doradczej,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Działalność lustracyjna Związku stanowi jedną z form realizacji podstawowego zadania statutowego Związku, którym jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej. Związek prowadzi również lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

Badania lustracyjne Związku łączyły się z:

  • instruktażem dla członków organów samorządowych i służb lustrowanych spółdzielni udzielanym w trakcie czynności lustracyjnych przez lustratorów -najczęściej po konsultacji z pracownikami biura Związku,
  • rozpatrywaniem skarg zgłaszanych przez członków spółdzielni.

Pomoc Związku dla zrzeszonych spółdzielni w realizacji ich zadań statutowych jest realizowana w formie:

  • szybkiego i rzetelnego przekazu informacji o zmieniających się uwarunkowaniach   prawnych, ekonomicznych i technicznych,
  • dostarczaniu spółdzielniom poradników i materiałów pomocniczych ułatwiających tworzenie ich wewnętrznego systemu normatywnego oraz podejmowanie decyzji  organizacyjnych i gospodarczych,
  • merytorycznego programowania szkolenia dla pracowników i działaczy spółdzielni   mieszkaniowych, udzielania spółdzielniom i ich członkom indywidualnych konsultacji, porad, opinii   ułatwiających  obiektywizację przesłanek do podejmowania decyzji

blokispoldzielczosc_zatwierdzone_krzywe_bez_logo 7536